הבית > ידע > תוכן
נושאים הזקוקים לתשומת לב אחסון של dichromate נתרן
Sep 19, 2018

חנות במחסן קריר, יבש, מאוורר היטב. הרחק מן האש והחום. טמפרטורת אחסון לא יותר מ 35 ℃, לחות יחסית לא יעלה על 75%. אריזה חותם. צריך להיות עם הפחתת הסוכן, אלכוהול ואחסון נפרד אחרים, למנוע אחסון מעורב. שטח האחסון צריך להיות מצויד בחומרים מתאימים כדי להתאים דליפות.